تحلیل گران بر این باورند که تقاضای جهانی فولاد در کوتاه مدت به روند صعوی ادامه می دهد در حالی که ابهامات زیادی بر بازارها حاکم است. با این حال در دراز مدت روند رشد تقاضای جهانی فولاد وارد یک دوره کاهش سرعت رشد می شود.

به گزارش بازار آهن آلات فولادسل ، در واقع تقاضای فولاد با چالش های جدیدی روبرو خواهد شد از جمله کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش میانگین سنی جمعیت در کشورهای در حال توسعه و همچنین افزایش عدم توازن درآمدی رشد تقاضا را تهدید می کند. مسائل زیست محیطی نیز بر صنعت فولاد جهان تاثیر گذار است و در حال حاضر توسعه پایدار مسئله ای حیاتی است.

تقاضای جهانی فولاد همچنان در چین متمرکز است که ۵۰ درصد تولید جهانی فولاد را نیز در دست دارد ولی امسال بازار فولاد چین تنها یک درصد رشد خواهد داشت و ۸۴۳٫۳ میلیون تن تقاضا خواهد داشت در حالی که تولید آن ۲ درصد بالا رفته ۹۳۰ میلیون تن خواهد شد. سال ۲۰۲۰ تقاضای فولاد در چین کاهش یافته ۸۳۴٫۹ میلیون تن می شود.

همچنین قابل ذکر است امسال هند جایگاه امریکا را به عنوان دومین مصرف کننده فولاد دنیا خواهد گرفت ولی هنوز با اختلاف زیادی از چین قرار دارد. سال ۲۰۲۰ مصرف فولاد در هند ۱۱۰ میلیون تن و پس از آن مصرف امریکا ۱۰۱ میلیون تن خواهد بود.