ارائه تسهیلات و ایجاد فضای مناسب برای اشتغال پایدار می تواند گره کار روستاییان را که برای شغل به کلانشهر ها مهاجرت می کنند، باز کند.

از گذشته های بسیار دور، پدیده مهاجرت در بین جوامع مختلف وجود داشته و همواره از عواملی چون بیکاری، مسائل اقتصادی و فرهنگی تأثیر پذیرفته است از اینرو بازار كار در كنار بازار كالا، سرمایه و پول بعنوان یکی از اركان اصلی اقتصاد، از نقش قابل توجهی برخوردار است و بیش از هر بازار دیگری از تحولات جمعیتی در ابعاد جهانی تأثیر می پذیرد.

توسعه مناطق روستایی می تواند یکی از شاخصه های اصلی توسعه و رونق اقتصاد باشد و با ایجاد اشتغال در روستا ها و مناطق محروم از گسترش حاشیه نشینی کلان شهر ها و مهاجرت از روستا ها جلوگیری می شود. این موضوع قدم مثبتی در اجرای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهاست.

شاید یکی از مهم ترین فاکتورهای از بین رفتن اقتصاد تولیدی کم توجهی به روستاها باشد چرا که در مهاجرت روستاییان به کلانشهرها نه‌ تنها تعداد شاغلان در کشاورزی را با اُفت قابل توجهی همراه کرد؛ بلکه باعث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تبدیل روستاها به شهر شد.

مهاجرت معکوس باید در اولویت کار ها باشد

عرفان مهری کارشناس اقتصاد و توسعه روستایی گفت: توصیه رهبر معظم انقلاب در خصوص مهاجرت معکوس و مهاجرت از شهر به روستا باید هرچه زودتر در اولویت کاری تمام سازمانها قرار بگیرد . ارائه تسهیلات و ایجاد فضای مناسب برای اشتغال پایدار می تواند گره کار روستاییان را که برای شغل به کلانشهر ها مهاجرت می کنند ، باز کند.

مهری افزود : مهاجرت از شهر های کوچک به کلانشهر ها اغلب به علت نبود درآمد کافی است و روستاها با وجود برخورداری از آب، برق و گاز به دلیل نبود شغل ،خالی از سکنه می‌شوند .دولت باید در بخش های مختلف روستاها سرمایه گذاری کند و با استفاده از پتانسیل هایی از جمله هوای پاک و نبود ترافیک فضای اشتغال را فراهم کند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان