امروز سنگین‌ترین عرضه فولاد در بورس کالا رقم خورد. امروز چهارشنبه هفتم خرداد، بورس کالا میزبان عرضه ۱۴۵ هزار و ۸۵ تن شمش فولادی و ۲۷۰ هزار و ۱۴۰ تن ورق فولادی تولیدی شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» است.

ورق گرم B فولاد مبارکه

قیمت سقف۶۶۸۵۹
قیمت میانگین ۶۵۰۸۰
قیمت کف۶۴۱۱۹
قیمت پایه۵۱۶۲۳
درصد رقابت از کف ۲۴٫۲
درصد از سقف ۲۹٫۵
نسبت تقاضا به عرض ۱٫۳

ورق گرم C مبارکه

قیمت سقف۷۱۳۲۰
قیمت میانگین ۷۰۵۳۵
قیمت کف۷۰۱۰۹
قیمت پایه۵۱۶۲۳
درصد رقابت از کف ۳۵٫۸
درصد از سقف ۳۸٫۲
نسبت تقاضا به عرضه ۱٫۹

ورق سرد B مبارکه

قیمت سقف۱۱۵۸۵۹
قیمت میانگین ۱۱۳۰۰۰
قیمت کف۱۰۸۹۱۹
قیمت پایه۶۰۹۱۲
درصد رقابت از کف ۷۸٫۸
درصد از سقف ۹۰٫۲
نسبت تقاضا به عرضه ۱٫۵

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP کاوه جنوب کیش

قیمت سقف۵۷۲۵۹
قیمت میانگین ۵۶۶۶۶
قیمت کف۵۶۲۱۹
قیمت پایه۴۰۶۳۶
درصد رقابت از کف ۳۸٫۳
درصد از سقف ۴۰٫۹
نسبت تقاضا به عرضه ۴٫۲

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP غلتک سازان سپاهان

قیمت سقف۵۷۸۸۹
قیمت میانگین ۵۷۶۸۲
قیمت کف۵۷۵۰۰
قیمت پایه۴۰۶۳۶
درصد رقابت از کف ۴۱٫۵
درصد از سقف ۴۲٫۵
نسبت تقاضا به عرضه ۲٫۸

سبد شمش بلوم ذوب آهن اصفهان

قیمت سقف۵۶۵۸۹
قیمت میانگین ۵۶۵۸۹
قیمت کف۵۶۵۸۹
قیمت پایه۴۰۶۳۶
درصد رقابت از کف ۳۹٫۳
درصد از سقف ۳۹٫۳
نسبت تقاضا به عرضه ۷

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP صنعتی چادر ملو

قیمت سقف۵۸۲۴۹
قیمت میانگین ۵۸۲۳۸
قیمت کف۵۸۲۲۹
قیمت پایه۴۰۶۳۶
درصد رقابت از کف ۴۳٫۳
درصد از سقف ۴۳٫۳
نسبت تقاضا به عرضه ۳٫۴

  • منبع خبر : فولادسل