قیمت ورق سياه فولاد مبارکه در بازار فلزات ۲۹ دی ۱۳۹۷

بررسی موجودی و قیمت ورق سياه فولاد مبارکه
قیمت ورق سياه فولاد مبارکه در بازار فلزات

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع ورق سياه فولاد مبارکه به شرح ذيل مي باشد:

قیمت روز میلگرد در بازار آهن ۲۹ دی ۱۳۹۷

موجودی و قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد در بازار آهن

قیمت ورق فولاد مبارکه ۲۶ دی ۱۳۹۷

بررسی موجودی و قیمت ورق فولاد مبارکه
قیمت ورق فولاد مبارکه

قیمت روز ناودانی در بازار فولاد ۲۶ دی ۱۳۹۷

بررسی موجودی و قیمت نبشی ناب تبریز
قیمت روز ناودانی در بازار فولاد

قیمت بازار آهن Archives - مجله خبری فولادسل
قیمت روز نبشی در بازار فلزات ۲۵ دی ۱۳۹۷
بررسی و موجودی نبشی ناب تبریز

قیمت روز نبشی در بازار فلزات

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع نبشی به شرح ذيل مي باشد:

قیمت روز لوله گالوانیزه در بازار فلزات ۲۵ دی ۱۳۹۷
بررسی موجودی و قیمت لوله گالوانیزه

قیمت روز لوله گالوانیزه در بازار فلزات

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع لوله گالوانیزه به شرح ذيل مي باشد:

قیمت روز میلگرد در بازار فلزات ۲۳ دی ۱۳۹۷
بررسی موجودی و قیمت میلگرد کارخانه شاهین

قیمت روز میلگرد در بازار فلزات

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع میلگرد به شرح ذيل مي باشد:

قیمت لوله گالوانیزه در بازار فلزات ۲۲ دی ۱۳۹۷
بررسی موجودی و قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه در بازار فلزات

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع لوله گالوانیزه به شرح ذيل مي باشد:

قیمت روز نبشی در بازار فولاد ۲۲ دی ۱۳۹۷
بررسی موجودی و قیمت نبشی

قیمت روز نبشی در بازار فولاد

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع نبشی به شرح ذيل مي باشد:

قیمت روز میلگرد در بازار آهن ۱۹ دی ۱۳۹۷
بررسی موجودی و قیمت میلگرد ابهر

قیمت روز میلگرد در بازار آهن

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع میلگرد به شرح ذيل مي باشد:

قیمت روز میلگرد در بازار آهن ۱۸ دی ۱۳۹۷
بررسی موجودی و قیمت میلگرد کارخانه راد همدان

قیمت روز میلگرد در بازار آهن

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع میلگرد به شرح ذيل مي باشد:

قیمت روز لوله گالوانیزه ۱۸ دی ۱۳۹۷
بررسی موجودی و قیمت لوله گالوانیزه

قیمت روز لوله گالوانیزه

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع لوله گالوانیزه به شرح ذيل مي باشد

قیمت روز  نبشی در بازار آهن ۱۶ دی ۱۳۹۷
موجود و قیمت نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت روز نبشی در بازار آهن

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع نبشي به شرح ذيل مي باشد

قیمت میلگرد در بازار فلزات ۱۶ دی ۱۳۹۷
موجودی و قیمت میلگرد کارخانه پرشین فولاد

قیمت میلگرد در بازار فلزات

به گزارش پتروسازه ساحل، قيمت انواع میلگرد به شرح ذيل مي باشد